Advokat Malin Brandel

Malin Brandel examinerades från Lunds Universitet i januari 2005 och har varit verksam på Advokatfirman Brandel AB sedan dess. Malin har en profilering inom Straff- och processrätt, och skrev sitt examensarbete om “Erkännandets betydelse i brottmålsprocessen“, särskilt relaterat till det så kallade styckmordet i Halmstad.

Rättsområden:
Brottmål; offentlig försvare/ målsägandebiträde, familjerätt, utlänningsrätt, civilrätt och Notarius Publicus.

Kontakt
Telefon: 0346-820 10
Mobil: 0705-75 70 36
E-Post: malin.brandel@brandel.se

Storgatan 46
302 43 Halmstad
Telefon 035-13 02 10
Telefax 035-13 02 55