Advokat Lars Brandel

Lars Brandel avlade juristexamen vid Lunds Universitet 1973. Härefter har Brandel haft anställning som tingsnotarie, åklagare, genomgått utbildning vid Polischefsskolan i Stockholm.

1976 anställdes Brandel vid Falkenbergs Advokatbyrå och Brandel blev efter inträde i Sveriges Advokatsamfund 1979 delägare i denna advokatbyrå. Advokatfirman Brandel AB bildades 1984. Advokatfirman driver verksamheten från egen fastighet, centralt belägen i Falkenberg.

Rättsområden:
Brottmål, eko-brottmål, fastighetsrätt, arrenderätt, företagsjuridik och allmän praktik.

Kontakt
Telefon: 0346 - 820 10
Mobil: 070 - 59 820 10
E-Post: lars.brandel@brandel.se