Advokat Kaj Lindström

Kaj Lindström examinerades från Uppsala Universitet 1979 och fullgjorde därefter tingsmeritering vid Skövde tingsrätt fram till augusti månad 1981 då anställning hos Falkenbergs Advokatbyrå påbörjades.

Falkenbergs Advokatbyrå kom sedemera att delas upp i två advokatbyråer och anställningen fortsatte i en av dessa, Advokatfirman Brandel AB.

Kaj Lindström blev 1984 medlem i Sveriges Advokatsamfund.

Rättsområden:
Allmän praktik, brottmål, familjerätt, fastighetsrätt, utlänningsrätt, arbetsrätt m.m.

Kontakt
Telefon: 0346 - 820 10
Mobil: 0705 - 74 33 17
E-Post: kaj.lindstrom@brandel.se