TOMMY STRÖM

JUR. KAND.

Tommy Ström anställdes hos Advokatfirman Brandel AB i oktober 2017. Ström avlade jur. kand.-examen vid Lunds Universitet år 1979, tjänstgjorde därefter som tingsnotarie och hovrättsfiskal för att därefter övergå till privatverksamhet.

Tommy kommer närmast från Arvato/Gothia-koncernen där han sedan 2002 innehaft tjänsten som bolagsjurist med ansvar för koncernens juristfunktion inom Europa. Såsom chefsjurist handlade Ström bolagsrättsliga frågor, sakrättsliga frågor, skattefrågor, myndighetskontakter, skiljeförfaranden och tvistemål om stora värden såväl inom Sverige som utomlands.

KONTAKT

Telefon: 0346 - 820 10
Mobil: 0730 - 550 609
E-Post: tommy.strom@brandel.se

FALKENBERG
Rörbecksgatan 17
311 34 Falkenberg


HALMSTAD

Storgatan 46
302 43 Halmstad