NOTARUS PUBLICUS

Lars Brandel är förordnad notarius publicus i Falkenberg med Malin Brandel som biträdande. Irene Lind är förordnad notarius publicus i Halmstad.

Notarius publicus är förordnad av Länsstyrelsen för att bistå allmänheten och företag med att bl.a. bestyrka olika handlingar, s.k. legalisering eller notarisering. Det kan gälla fullmakter, köpehandlingar, betygskopior, inbjudningar till personer i andra länder som ska söka visum i Sverige, adoptionshandlingar och översatta handlingar m.m.

Notarius publicus gör inte översättningar. Svenska auktoriserade översättare hittar Du på www.kammarkollegiet.se.

Notarius publicus utfärdar apostille-intyg enligt Haag-konventionen.


Notarius publicus hjälper dig bland annat med:

- Bestyrka namnunderskrifter
- Bestyrka firmatecknare
- Utfärda apostille
- Sjöprotest
- Vidimera kopior
- Legalisering av adoptionshandlingar m.m.


Priser

Bestyrkande av namnunderskrift 300 kr
Fullmakt 400 kr
Apostille 400 kr
Bindning med sigill 100 kr
Adoption 1800 kr


KONTAKT

Beställ tid på tel. 0346-82010
eller tel. 035-130210


Tänk på att alltid ta med giltig identitetshandling.
Betalning sker med swish eller kontanter.

Förrättningar utanför kontoret debiteras per timme.