LARS BRANDEL

ADVOKAT

Lars Brandel avlade juristexamen vid Lunds Universitet 1973. Härefter har Brandel haft anställning som tingsnotarie, åklagare, genomgått utbildning vid Polischefsskolan i Stockholm.

1976 anställdes Brandel vid Falkenbergs Advokatbyrå och Brandel blev efter inträde i Sveriges Advokatsamfund 1979 delägare i denna advokatbyrå. Advokatfirman Brandel AB bildades 1984.


RÄTTSOMRÅDEN

Brottmål, eko-brottmål, fastighetsrätt, arrenderätt, företagsjuridik och allmän praktik.

KONTAKT

Telefon: 0346 - 820 10
Mobil: 070 - 59 820 10
E-Post: lars.brandel@brandel.se

FALKENBERG
Rörbecksgatan 17
311 34 Falkenberg


HALMSTAD

Storgatan 46
302 43 Halmstad