Välkommen till Advokatfirman Brandel AB

Advokatfirman Brandel AB har sitt huvudkontor i Falkenberg samt även kontor i Halmstad. Med en bred juridisk kompetens biträder byrån privatpersoner och företag med såväl person- som affärsjuridiska frågor.

Advokatbyråns advokater har stor erfarenhet som försvarare i större brottmålsprocesser.

Advokatfirman har för brådskande ärenden en särskild Jourkontakt.

Advokat Lars Brandel och Malin Brandel är förordnade som Notarius Publicus i Falkenberg och advokat Irene Lind som Notarius Publicus i Halmstad.